Lợi thế khả năng

Lợi thế khả năng

An tâm khi mua và sử dụng”

Do Taishiba luôn yêu cầu không ngừng về mặt chất lượng nên trong quá trình sản xuất, mỗi một sản phẩm từ khi thiết kế, thử nghiệm cho đến khi sản xuất chính thức đều tuân thủ theo quy trình quản lý sản xuất nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, Taishiba tối ưu hóa chất lượng sản phẩm bằng cách “Tự động hóa bằng cánh tay robot” thay cho các phương pháp truyền thống.

Theo sự phát triển của thị trường và lắng nghe yêu cầu của khách hàng
01

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển

 • Nắm bắt yêu cầu đổi mới của khách hàng với thị trường
 • Cải tiến thực tế kỹ thuật sản phẩm và dịch vụ
 • Khai thác những yêu cầu của thị trường mới, phát triển sản phẩm mới để hướng tới nhu cầu mới của người tiêu dùng
 
02

Phát triển sản phẩm mẫu

Đổi mới và ứng dụng sản phẩm thiết kế nhân hóa

 • Đổi mới tự động – cường hóa tính năng và ưu thế của sản phẩm
 • Đổi mới sản phẩm – cải tiến và đổi mới sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu của khách hàng hoặc mở rộng thị trường mới
 • Đổi mới công nghệ - Cải tiến hoặc thay đổi công nghệ và quy trình sản xuất sản phẩm
Đổi mới và ứng dụng sản phẩm thiết kế nhân hóa
Theo sự phát triển của thị trường và lắng nghe yêu cầu của khách hàng
03

Sản xuất

Tiêu chuẩn hóa kỹ thuật các quy trình sản phẩm để nâng cao năng suất

 • Tiêu chuẩn hóa kỹ thuật các quy trình sản phẩm để nâng cao năng suất
 • Thời gian giao hàng - theo quy trình lập kế hoạch sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • An toàn – Chú trọng quan tâm đến các bệnh trong môi trường làm việc và sản xuất tại chỗ để bảo vệ sự an toàn của người lao động
04

Kiểm tra QC tự động

Phân tích hiệu suất và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, hiệu quả cao, chính xác cao

 • Cải thiện hiệu quả kiểm tra để đảm bảo chất lượng ổn định
 • Cải thiện hiệu quả kiểm tra để đảm bảo chất lượng ổn định
Đổi mới và ứng dụng sản phẩm thiết kế nhân hóa